Airco-Joop Workflow

Airco-Joop werkt volgens een duidelijk stappenplan. Voor elk project wordt onderstaande methodiek gebruikt. Misverstanden en onduidelijke afspraken worden hiermee voorkomen. Bij Airco-Joop weet u altijd precies waar u aan toe bent.

Inventarisatie
De specialisten van Airco-Joop inventariseren de behoeftes t.a.v. de klimaatbehoefte. Een of meerdere gesprekken vormen hiervoor de basis. Een analyse van het betreffende object valt ook onder deze fase. Alle facetten, wensen en doelstellingen worden in deze fase behandeld. Voor de inventarisatie fase worden geen kosten berekend.

Voorstel en calculatie

Op basis van de heldere inventarisatie komt Airco-Joop met een voorstel hoe, en met welke oplossing een object te klimatiseren. Alle vragen worden behandeld in een helder projectvoorstel met daarbij behorende investeringskosten. Onderbouwing van het voorstel is een belangrijk onderdeel. Per onderdeel wordt een duidelijke toelichting gegeven. Ook de planning wordt in dit onderdeel meegenomen. Airco-Joop staat voor heldere afspraken.

Installatie en implementatie
Wanneer er akkoord is over het projectvoorstel en de benodigde investering start Airco-Joop met de uitvoering. Componenten worden besteld, of ontwikkeld en er kan gestart worden met de installatie en implementatie. Doordat Airco-Joop beschikt over een groot aantal monteurs, wordt deze fase binnen korte tijd gerealiseerd.

Service en onderhoud
Na installatie stelt Airco-Joop samen met u een gedegen service- en onderhoudscontract op. Dit naast de gebruikelijke garantie op materialen en installatie. Doordat Airco-Joop over een eigen service en onderhoudsteam beschikt, worden eventuele storingen binnen 24 uur verholpen.
informatie
- Vacatures
  Airco-Joop zoekt collega's...
- Aqua-clima
  De nieuwe manier van   verwarmen...
- Stijgende energieprijzen
  De energieprijzen zullen de   komende jaren verder stijgen...
- Klimaatbeheersing
  Ongunstige klimaatomstandig-  heden veroorzaken een...
- De Airco Check
  De specialisten van Airco-Joop   hebben een grote ervaring...